METODOLOGIA

OBJECTIUS GENERALS

 • Transmetre i acostar la nostra passió a la població: l’art del circ. Mitjançant principalment una tasca docent.
 • Fomentar l’increment de les activitats culturals del municipi, emfatitzant TOTES aquelles vinculades amb el circ.
 • L’Escola Circ LOS és un projecte pluridisciplinari amb la intenció de posar en contacte la població del Baix Montseny amb l’Art del Circ, essent-ne un vehicle i espai referent clau de transmissió del mateix.
 • Fomentar el desenvolupament de la persona a través d’un treball integral que englobi tant el nivell físic com el psíquic.
 • Fomentar la xarxa de moviments culturals i/o pedagògics i estimular la relació amb altres entitats de caire artístic, per intercanviar, sumar experiències i coneixements.
 • Obtenir algun tipus de recolzament d’entitats públiques i/o privades per tal de dur a terme les activitats proposades.

 

– FÍSICS

Es desenvolupa i millora: l’agilitat, la coordinació, percepció espacial, equilibri, etc.
Força i flexibilitat es treballen en paral·lel, i en conseqüència es produeix un desenvolupament equilibrat del cos, tan a nivell de Tren Superior, de Tren Abdominal, com de Tren Inferior. (Aspectes dels quals en la majoria d’esports i activitats físiques queda descompensat). És una activitat molt completa, en tots els sentits.

Es valora i transmet als alumnes la importància de l’escalfament i dels estiraments com a part indispensable de qualsevol sessió d’activitat física, tan per prevenir lesions, com per mantenir la qualitat de la musculatura, millorar el rendiment corporal, en detriment a la involució que fem des de que naixem (degut a la força de la gravetat, factors genètics, higiene postural, tipus de vida, historial previ personal, etc.)

Un altre aspecte que tenim molt en compte en la nostra “filosofia educativa”, és treballar al màxim de forma individualitzada. S’intenta que cada alumne desenvolupi, potenciï els seus aspectes més favorables, portant-lo – de forma auto-conscient – al màxim rendiment del propi cos. D’altra banda, també es treballa la responsabilitat i acceptació de les pròpies limitacions.
Sempre, però, tenint en compte els objectius i expectatives de cada alumne.

Cal remarcar, que tots aquests aspectes comentats, es treballen dins d’un context lúdic i col·lectiu.

 

– PSICOLÒGICS

En aquest nivell el Circ també aporta molts beneficis:

 •  Treball i desenvolupament de la percepció del propi cos. Augment de l’auto-estima.
 • Valoració del risc i les pròpies limitacions; superació de la por. 
 • Hem comprovat una gran millora de la concentració, la memòria, creativitat,….qualitats bàsiques i importantíssimes per la vida quotidiana. 
 •  Potenciar la creativitat. L’ensenyament de les tècniques circenses porten a descobrir i investigar a partir del joc. 

– VALORS

 • Aprendre a: compartir, a esperar (la PACIÈNCIA), a treballar en diferents formes:
  individuals, parelles, equips…
 • Desenvolupament d’una metodologia específica de treball, que després es pot transferir a la resta d’activitats de la vida quotidiana: escola, relació amb companys, família….. En el circ es treballa molt la disciplina i l’ordre intern ( encara que de vegades pel caràcter lúdico-festiu no ens ho sembli).
 • Ens trobem amb alumnes amb Necessitats Específiques Especials. Les sessions de circ són totalment integradores i inclusives. Creiem que és una experiència important i necessària de viure, si es dóna el cas, tan pels formadors com la resta d’alumnes.

En definitiva, el treball va encarat per a arribar a “ser el millor d’un mateix”.